Sản phẩm

Chúng tôi khai thác tốt mọi tiềm năng của các công nghệ mới hiện nay để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất...

JeeCRMS

Phần mềm quản lý phản ánh, góp ý và chỉ đạo điều hành

Đây là kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền. Nắm bắt và xử lý nhanh chóng trước các vấn nạn về xã hội, an toàn giao thông, môi trường,…

Đăng ký dùng thử
Chi tiết & Báo giá
liên hệ

JeeSCT

Hệ thống quản lý dành cho sở công thương

Nền tảng hỗ trợ Sở Công Thương trong việc quản lý số liệu liên quan đến các đơn vị trực thuộc sở cho đến địa phương.

DTI

Quản lý đánh giá chuyển đổi số

Nền tảng hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá các chỉ số chuyển đổi số của cơ quan mình, căn cứ vào kết quả các cơ quan có thể tập trung vào những chỉ số còn thấp để cải thiện điểm đánh giá của đơn vị mình.

JeeNCC

Hệ thống quản lý người có công

Là nền tảng hỗ trợ Sở LĐTBXH trong việc quản lý và chăm sóc người có công. Số hoá toàn bộ công tác lưu trữ, xử lý và điều hành công việc hàng ngày liên quan đến người có công trên địa bàn quản lý.

JeeJOB

Hệ thống quản lý trung tâm giới thiệu việc làm

Nền tảng hỗ trợ TTGTVL thuộc Sở LĐTBXH trong việc điều tra cung cầu lao động định kỳ 6 tháng 1 lần, sàn giao dịch việc làm trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

JeeShip

Phần mềm quản lý liên thông kiểm soát tàu cá

Phần mềm quản lý liên thông kiểm soát tàu cá là công cụ thống kê, tìm kiếm và kiểm soát thông tin lịch trình các phương tiện, thuyền trưởng, thuyền viên..

Đăng ký dùng thử
Chi tiết & Báo giá

JeeOFF

Quản lý hồ sơ cán bộ

Là hệ thống hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc quản trị nhân sự toàn diện của đơn vị, hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ chức năng như: Cơ cấu sơ đồ và tổ chức ; Quản lý hồ sơ cán bộ công nhân viên; Đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý đánh giá, xếp loại; Quản lý lương, phụ cấp; Báo cáo, thống kê; Hệ thống nhắc nhở; Phân quyền bảo mật.

JeeLIB

Quản lý thư viện

Là hệ thống quản lý thư viện xuyên suốt từ thư viện tỉnh đến thư viện tại các quận/ huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh,… Hỗ trợ việc liên thông dữ liệu từ trên xuống dưới.

JeeMarket

Phần mềm Quản lý chợ

Mang đến sự tự động hóa trong công tác quản lý danh sách sạp và tiểu thương,... Giúp Ban quản lý chợ tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý diện rộng.

Đăng ký dùng thử
Chi tiết & Báo giá
liên hệ

JeeDoc

Quản lý điều hành trực tuyến

Kênh giao tiếp nội bộ tối ưu dành cho mọi cơ quan tổ chức. Cập nhật và truyền tải nhanh chóng những thông điệp quan trọng cho từng nhân viên trong Doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử
Chi tiết & Báo giá
liên hệ

JeeQA

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục

Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ cho công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Giúp nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cũng như thời gian thực hiện công việc cho hoạt động kiểm định chất lượng.

Đăng ký dùng thử
Chi tiết & Báo giá
liên hệ

Nói với chúng tôi yêu cầu của bạn!

Khách hàng

Đối tác chiến lược