Hệ thống hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do phần mềm máy tính hỗ trợ, để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó. Bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....

TIẾP CẬN THÔNG TIN QUẢN TRỊ ĐÁNG TIN CẬY

ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin.

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHÍNH XÁC HƠN

Phần mềm kế toán hoặc phân hệ kế toán của phần mềm ERP giúp các công ty giảm bớt những sai sót mà nhân viên thường mắc phải trong cách hạch toán thủ công. Phần mềm kế toán cũng giúp các nhân viên kiểm toán nội bộ và các cán bộ quản lý cao cấp kiểm tra tính chính xác của các tài khoản.

KIỂM SOÁT LƯỢNG TỒN KHO

ERP giúp kiểm soát lượng tồn kho cho phép theo dõi hàng tồn kho chính xác và xác định được mức hàng tồn kho tối ưu, giúp giảm chi phí, giảm số người cần thiết, tăng nhanh tốc độ làm việc.

CHUẨN HÓA HOẠT ĐỘNG VỀ NHÂN SỰ

Nhờ ERP mà bộ phận nhân sự có thể theo dõi sát sao giờ làm việc, giờ ra về, khối lượng công việc từng nhân viên (để tính lương bổng và các phức lợi), ngay cả khi những người nhân viên đó làm việc trong nhiều bộ phận khác nhau, ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Nhân viên cũng vui hơn vì với ERP, công ty có thể trả lương cho họ đúng thời gian hơn.

CÁC QUY TẮC KINH DOANH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH RÕ RÀNG

Các phân hệ ERP thường yêu cầu công ty xác định rõ ràng các quy trình kinh doanh để giúp phân công công việc được rõ ràng và giảm bớt những rối rắm và các vấn đề liên quan đến các hoạt động hàng ngày của công ty.

GIAO TIẾP, XÃ HỘI HÓA VIỆC LIÊN LẠC TRONG CÔNG TY

Cho phép mọi người trong một hệ thống ERP chat với nhau thời gian thực để truy vấn thông tin, y như khi chat trên Facebook.