Xây dựng và phát triển phần mềm

Xây dựng phần mềm đáp ứng nhu cầu Khách hàng là điểm then chốt để lựa chọn DPS.

Với đội ngũ kỹ sư tin học nhà nghề có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm. DPS sẵn sàng - tự tin tiếp nhận những yêu cầu xây dựng hệ thống hoặc phát triển phần mềm theo đúng mong muốn từ phía Khách hàng. 

CÔNG CỤ LẬP TRÌNH

 

LƯU TRỮ SỐ LIỆU

 

CÔNG CỤ THIẾT KẾ

 

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG

Với khẩu hiệu "Đồng hành cùng bạn". DPS giới thiệu đến bạn quy trình triển khai phát triển ứng dụng phần mềm hiện nay. Quy trình này thể hiện cam kết của chúng tôi mong muốn cung cấp cho Khách hàng dịch vụ và sản phẩm theo đúng nhu cầu mà khách hàng mong đợi nhất.