Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Chính phủ cho biết, dự kiến kinh tế Việt Nam sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng thời sẽ là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Tốc độ tăng GDP cả năm ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới.

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 3%, thấp hơn mục tiêu đề ra. Thị trường tài chính, tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp; dự trữ ngoại hối đạt khoảng 73 tỷ USD.

Ngoài ra, sản xuất công nghiệp tăng mạnh. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia cũng phát triển mạnh.

Về môi trường kinh doanh, Chính phủ đã tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, hỗ trợ tiếp cận thị trường và các nguồn lực.

Theo vietnamfinance.vn