Sản phẩm

Chúng tôi khai thác tốt mọi tiềm năng của các công nghệ mới hiện nay để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất...

JeeHR

Phần mềm Quản lý nhân sự

Giải pháp quản trị nhân sự toàn diện bao gồm đầy đủ các tính năng từ quản lý bộ máy tổ chức, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho đến chấm công – tính lương,...

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeKid

Ngôi trường thông minh

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh. Giúp phụ huynh an tâm về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeBus

Phần mềm Quản lý nhà xe

Giải pháp quản lý chuyên nghiệp phù hợp với mô hình của từng nhà xe. Cải tiến từ file excel truyền thống sang phần mềm tối ưu. Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeWMS

Phần mềm Quản lý kho

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý kho, quản lý hàng hóa, giúp cho việc kiểm soát hàng hóa, theo dõi từng khâu xuất hàng, nhập hàng, số lượng hàng tồn kho trở nên dễ dàng hơn và hạn chế nhiều rủi ro....

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeFB

Giải pháp Quản lý tổng thể (Erp) Doanh nghiệp Chế biến Thực phẩm

Giải pháp tổng thể về quản lý tổng thể doanh nghiệp chế biến thực phẩm.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeAI

Nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo

Giải pháp chấm công bằng camera AI, điểm danh học sinh bằng camera quan sát tại từng lớp học.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

Nói với chúng tôi yêu cầu của bạn!

Khách hàng

Đối tác chiến lược