TUYỂN DỤNG DESIGNER
12/09/2019

Để phục vụ nhu cầu phát triển công ty, DPS cần tuyển nhân sự cho vị trí Thiết kế.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
12/08/2019

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

TIÊU ĐIỂM TUYỂN DỤNG

Số lượng: 5

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2019

Số lượng: 5

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2019