Giải pháp Phần mềm đo kiểm chất lượng mạng xDSL, FTTx trên thiết bị MSAN - Viễn Thông Lâm Đồng

Chủ đầu tư Viễn Thông Lâm Đồng
Lĩnh vực hoạt động
Địa chỉ 08 Trần Phú, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Giải pháp Phần mềm đo kiểm chất lượng mạng xDSL, FTTx trên thiết bị MSAN
Quy mô triển khai
Năm triển khai 2015

Ngày 10-01-2008, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Viễn thông Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng (mới). Theo quyết định 651/QĐ-TCCB/HĐQT của Tập đoàn BCVT Việt NamViễn thông Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ viễn thông - CNTT và các đơn vị trực thuộc khác của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng sau khi thực hiện phương án chia tách BCVT trên địa bàn tỉnh. Viễn thông Lâm Đồng có 7 trung tâm trực thuộc, là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam, có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông-CNTT. Ông Trần Mỹ Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh (cũ) được bổ nhiệm làm Giám đốc Viễn thông Lâm Đồng. 

Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, của ngành, tập thể CBCNV Viễn thông Lâm Đồng không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ trong thời đại kinh tế mở cửa, hội nhập và thời đại bùng nổ công nghệ thông tin toàn cầu; luôn tự hoàn thiện, cập nhật công nghệ mới để nâng cao tính phục vụ cộng đồng, xã hội…Xứng đáng là đội ngũ xung kích trong sự đổi mới, phát triển toàn diện của quê hương, đất nước.

Theo vnptlamdong.com.vn

Các khách hàng khác