Phần mềm quản lý kinh doanh BMS

   Phần mềm quản lý kinh doanh BMS cung cấp một giải pháp quản lý kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp. Bao gồm đầy đủ các tính năng từ quản lý thông tin khách hàng, phòng ban, danh mục hàng hóa, khoản thu, khoản chi cho đến các tính năng nhập hàng, xuất hàng, quản lý kho, công nợ,... 

   Bên cạnh các tính năng cần thiết của phần mềm quản lý, phần mềm còn cung cấp các tính năng về thống kê, báo cáo nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về số liệu, doanh thu của công ty. Chức năng bảo mật phân quyền đảm bảo việc truy xuất dữ liệu của hệ thống được an toàn, đúng người, đúng quyền.

   Phần mềm quản lý kinh doanh BMS có thể sử dụng cho mọi loại hình công ty từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, cho mọi ngành nghề sản xuât, kinh doanh cho đến thương mại dịch vụ.

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

» Công ty TNHH Nhà Hạt với thương hiệu hạt điều Nuthouse.

LỢI ÍCH PHẦN MỀM

 
» Tự động hóa và tin học hóa công việc quản lý kinh doanh.
» Giảm 70% khối lượng công việc.
» Tiết kiệm thời gian và chi phí.
» Cung cấp các số liệu về tồn kho, công nợ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.
» Cung cấp các báo cáo kinh doanh, doanh thu của công ty nhanh chóng và chính xác.
» Tránh sự các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành

SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG


 
ƯU ĐIỂM
 

CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

 
»         Khảo sát, đánh giá quy trình kinh doanh hiện tại của Công ty.
»         Khảo sát, Phân tích & Tư vấn yêu cầu chi tiết về giải pháp
»         Customize hệ thống phù hợp với doanh nghiệp.
»         Triển khai chương trình tại Công ty, Kiểm tra sự liên thông dữ liệu
»         Đào tạo sử dụng và quản trị hệ thống tại trụ sở chính
»         Bàn giao & nghiệm thu hệ thống (bao gồm chương trình và tài liệu)
»         Bảo hành hệ thống 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu dự án