TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

Do nhu cầu phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm nhân sự kế thừa. DPS đang tuyển nhiều vị trí thực tập sinh. Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

Tuyển dụng thực tập sinh