Lương Lễ Nhân

Website: http://tdu.edu.vn
Rút kinh nghiệm từ việc triển khai của website trước, dựa trên mã nguồn mở. Trong đợt xây dựng website mới này, Trường Đại Học Tây Đô đã khảo sát kỹ nhiều đối tác cung cấp và cuối cùng đã chọn DPS là đối tác cung cấp với giải pháp hoàn toàn dựa vào công nghệ Dotnet của Microsoft đã được chứng thực toàn cầu.
Tôi cảm thấy hài lòng với Website do DPS xây dựng về giao diện thiết kế đồ họa, chức năng, tính bảo mật, mức độ phân quyền, tính mở rộng của hệ thống,… Tôi cũng đánh giá cao tính chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn sâu cũng như thái độ phục vụ khách hàng và thời gian đáp ứng của các bạn. Chúc DPS ngày sẽ càng thành công và có nhiều khách hàng.

Các khách hàng khác