Phạm Hoàng Bảo

Với nhiều bất ổn phát sinh trong lĩnh vực chứng khoán, trong quí 4 của năm 2010, Beta đã xây dựng và triển khai dự án quản lý rủi ro chứng khoán nhằm có thể quản lý và giám sát được các vấn đề rủi ro trong lĩnh vực cầm cố, tự doanh cũng như hợp tác đầu tư chứng khoán. Sau khi khảo sát nhiều đối tác, từ đối tác cung cấp core chứng khoán đến các đối tác cung cấp các dịch vụ xung quanh core. Sau khi xem, nghe thuyết trình cũng như chất vấn trực tiếp các đối tác. Căn cứ vào khả năng về công nghệ, kinh nghiệm triển khai thực tế các dự án về chứng khoán, các dự án về lĩnh vực tài chính và kinh nghiệm thực tế về vấn đề quản lý rủi ro, Beta đã chọn DPS là đối tác triển khai dự án cho mình. Không chọn nhầm đối tác, đến nay DPS đã triển khai thành công hệ thống quản lý rủi ro chứng khoán cho Beta, Hệ thống kết nối trực tiếp vào Core chứng khoán VSSD, giám sát các số liệu,.. cung cấp cho các cấp lãnh đạo các thông tin tổng quan về tình hình đầu tư, vốn, tài sản hiện tại, tổng bảo lãnh, các quy trình quản lý,… Với đội ngũ nhân lực hiện tại, kinh nghiệm và kiến thức như hiện nay, tôi nghĩ các bạn sẽ còn phát triển và tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực phần mềm và CNTT. Xin gởi lời cảm ơn tập thể DPS, chúc các bạn thành công.

Các khách hàng khác