Lê Quang Đức

Một ngày không xa DPS sẽ khẳng định được thương hiệu của mình trong lĩnh vực giải pháp phần mềm nói riêng và Công nghệ Thông tin nói chung. Một lần nữa xin cảm ơn và kính chúc DPS thành công.

Các khách hàng khác