Giải pháp phần mềm quản lý khác

   Phần mềm quản lý rủi ro chứng khoán: Phần mềm hỗ trợ các công ty chứng khoán các quy trình nhằm kiểm soát rủi ro của các khoản cầm cố chứng khoán, hợp tác đầu tư, đầu tư. Kết nối trực tiếp với Core chứng khoán, kiểm tra các số liệu chênh lệch và cảnh báo khi có những sai phạm của nhân viên gây ra đối với hệ thống hoặc khi các khoản cầm cố, đầu tư đã giảm vượt ngưỡng cân bằn. Bên cạnh đó phần mềm còn hỗ trợ việc giám sát các dòng tiền hiện tại của công ty bao gồm các khoản đầu tư, khả năng thanh khoản, nợ xấu,… 

Chi tiết về phần mềm...

   Phần mềm quản lý vận chuyển tiền: quản lý giao nhận tiền gửi của khách hàng. Các chức năng đối soát tra cứu số liệu, hệ thống ghi log và phân quyền chuyên nghiệp nhằm giám sát đến mức tối đa các thao tác của nhân viên trên toàn hệ thống. 

Chi tiết về phần mềm...

   Phần mềm quản lý đăng ký khách: Quản lý đăng ký khách trực tuyến cho các công ty du lịch lữ hành. Quản lý động các địa điểm, chuyến xe, đầu xe, số ghế, số tài. Hệ thống phân quyền động cho phép phân quyền cho chi nhánh, văn phòng trong việc nhập số liệu đăng ký. Giảm thiểu chi phí các cuộc gọi, chi phí in ấn, thời gian liên lạc,… xem xét tình trạng đăng ký, hệ thống report tức thời. 

Chi tiết về phần mềm...

   Phần mềm quản lý giao nhận hàng hóa: Bên cạnh các tính năng cơ bản trong giao nhận hàng hóa, phần mềm còn hỗ trợ việc tính cước phí, giám sát thời gian vận chuyển, tính toán và gom nhóm các địa điểm giao hàng một cách thông minh, hỗ trợ tính toán công nợ của các công ty là khách hàng thân thiết, báo cáo thống kê, hệ thống hỗ trợ cơ chế phân quyền người sử dụng, tạo các địa điểm nhận và giao hàng động hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp. 

Chi tiết về phần mềm...