Giải pháp quản lý chợ Vietmarket

   Phần mềm quản lý chợ VIETMARKET 2012 cung cấp giải pháp tổng thể, hỗ trợ ban quản lý điều hành các hoạt động của chợ. VIETMARKET 2012 không chỉ đơn thuần hỗ trợ tác nghiệp cho việc quản lý các tiểu thương tại chợ mà còn giải quyết được nhiều khó khăn cho Ban Quản Lý trong công việc như: Quản lý số liệu, tổng hợp số liệu, thống kê báo cáo, kiểm tra đối chiếu dữ liệu, tìm kiếm danh sách các sạp và đặc biệt là giúp cho Ban Quản Lý quản lý tổng quát trong việc giám sát các công việc, giám sát số liệu và các nguồn thu của chợ…

 I - MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

» Ban quản lý chợ Bình Tây Quận 6.
» Ban quản lý chợ Phú Lâm Quận 6.
» Ban quản lý chợ Liên Nghĩa Đà Lạt.

II - LỢI ÍCH PHẦN MỀM
» Tự động hóa công việc quản lý.
» Quản lý dữ liệu tập trung và tổ chức khoa học trong việc tổng hợp số liệu.
» Giải quyết triệt để việc thống kê báo cáo số liệu một cách chính xác nhất.
» Tiết kiệm thời gian và chi phí.

III - SƠ ĐỒ PHẦN MỀM
 
Hình 1: Sơ đồ hệ thống.

 
Hình 2: Sơ đồ chức năng.
 
IV - ƯU ĐIỂM


 
V - CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN
» Khảo sát, đánh giá quy trình quản lý chợ.
» Khảo sát, phân tích & tư vấn yêu cầu chi tiết về giải pháp.
» Chỉnh sửa hệ thông phù hợp với Ban quản lý chợ.
» Triển khai chương trình tại Ban quản lý chợ.
» Đào tạo, hướng dẫn sử dụng tại Ban quản lý chợ.
» Bàn giao & nghiệm thu (bao gồm chương trình và tài liệu).
» Bảo hành 12 tháng tình từ ngày ký nghiệm thu