Phần mềm in hóa đơn

Theo nghị định Số: 51/2010/NĐ-CP của chính phủ ban hành vào ngày 14/05/2010. Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011.
Nghi định trên cho phép các DN tự in hóa đơn theo biểu mẫu của Tổng chi cục thuế quy định. Để công việc in ấn hóa đơn của các Doanh nghiệp được tiện lợi. DPS đã thiết kế phần mềm “Quản lý hóa đơn” nhằm giải quyết công việc lập, xuất hóa đơn cách nhanh chóng, tiện lợi, chính xác và hiệu quả cao – thay cho việc xuất hóa đơn bằng tay dễ sai sót và quản ly. Phần mềm không đơn thuần ở việc in hóa đơn mà bên cạnh đó còn giúp DN quản lý các công việc liên quan đến hóa đơn như: Thông kê, báo cáo, quan lý danh mục sản phẩm, quản lý khách hàng thân thiết...., với sản phẩm này của công ty DPS sẽ giúp cho việc lập, in, lưu hóa cũng như làm các biên bản hủy hóa đơn dễ dàng. Bên cạnh đó phần mềm còn thiết lập với nhiều hình thức như hóa đơn đặt in và hóa đơn tự in.

LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM

 
» Tối ưu hóa trong công việc lập, xuất hóa đơn.
» Tiết kiệt thời gian và chi phí cài đặt.
» Tránh việc thất lạc hóa đơn
» Dự liệu được sao lưu trên máy và được thống kê theo thời gian

TÍNH NĂNG CỦA PHÀN MỀM

 
» In hóa đơn theo mẫu tự thiết kế hoặc của chi cục thuế
» Quản lý danh sách khách hàng
» Quản lý danh mục hàng hóa
» Quản lý nhập xuất hóa đơn
» Quản lý báo cáo – thống kê
» Chế độ bảo mật phân quyền
 
ƯU ĐIỂM CỦA PHẦN  MỀM

 
» Thiết kế mẫu theo mẫu của doanh nghiệp đã đăng ký
» In hóa đơn theo mẫu đặt sẳn
» In hóa đơn theo mẫu tự in
» Cho phép in hàng loạt và in 3 liên liên tiếp
» Sao lưu dữ liệu dự phòng
» Cập nhật phiên bản mới online
» Tối ưu về bảo mật như: in một lần, không chỉnh sửa, xóa.
» Import dữ liệu từ file excel
 
MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN

Phần mềm được sử dụng công nghệ của Microsoft công nghệ hiện đại nhất ngày này. Được phát triển bằng DOTNET.
» Công nghệ NET 2.0/3.5
» Ngôn ngữ CSharp (C#) 2005/2008/2010. 
» Cơ sở dữ liệu MSSQL Server 2005/2008