Nghiệp vụ của cướp


- Cho một khẩu Rulô! 
- Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và 12 viên, ông cần thứ nào? 
- Chờ một lát 
     Cao bồi bước tới điện thoại quay số và hỏi :
- Alô! Ngân hàng A đó phải không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?...
     Anh chàng nghe xong, quay sang người bán hàng: 
- Cho loại 12 viên

.

<-- SUU TAM -->
 

Tin cùng chuyên mục